Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ има три свободни места за прием на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 година – две момчета и една девoйка. Класирането ще стане според бала на учениците за осъществяване на държавен план-прием след седми клас, в низходящ ред.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Свидетелство за  завършено основно образование;
  2. Служебна бележка с резултатите от НВО в 7. клас;
  3. Заявление до Директора за участие в класиране  /по образец/;

 

Документите се подават на 15.11.2021 г. /понеделник/ от 10.00 ч. до 16.00 ч.в библиотеката.

Заседание на комисията на 16.11.2021г. /вторник/.

Обявяване на резултатите на 17.11.2021 г.  /сряда/ до 12.00ч.

Записване на приетите ученици на 18.11.2021г  /четвъртък/ от 10.00ч до 14.00ч.

 

Пожелаваме успех на всички кандидати!