Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Класиране за обявените три свободни места за прием на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 година

 

 

Записванего на приетите ученици е на 18.11.2021г  /четвъртък/ от 10.00ч до 14.00ч.