Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Съобщение

Ръководството на 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“  уведомява всички свои ученици и техните родители за установени случаи на COVID-19  в училището ни на ученици от 8. и 9. класове.

Паралелките, в които се обучават учениците от 8а, 8г, 9а, 9г и 9д класове са поставени под карантина с разпореждане на РЗИ.

Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание.

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са продължително проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в гимназията.