Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИE!

Ръководството на 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“  уведомява всички свои ученици и техните родители за установен случай  на COVID-19  в училището ни на ученик от 12 клас. Паралелката, в която се обучава ученика е поставена под карантина, считано от 23.09.2021 г.  до 02.10.2021 г. вкл.  Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание.

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са продължително проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в гимназията.

Бъдете здрави!