Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Родителска среща за учениците от 8-ми клас

На 15.09.2021 г., сряда, от 17:30 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 8 а,б,в,г,д,е,ж класове.