Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Откриване на учебната 2021/2022 година

На 15.09.2021 г. /сряда/  от 9.30 часа в двора на  91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ ще се открие новата учебна  2021/2022 година. Присъстват   САМО   УЧЕНИЦИ   от випуск 8. клас.  Те следва да се явят в двора на училището в  9.00 часа – вход за учениците: ул. “Позитано”, вход за родителите: ул. “Цар Самуил”.

След тържественото откриване учениците от  8. клас влизат в класните стаи за провеждане час на класа.

В двора на училището ще има обособена зона за родителите на 8. клас, които желаят да присъстват на откриването на учебната година.

Учениците от 9. клас  да се явят в 11:00 часа в класните си стаи за провеждане на час на класа.

Учениците от 10., 11. и 12. клас ще бъдат в двора  на гимназията по график:

  • 10. клас от 11.30 часа;
  • 11. клас от 12.00 часа;
  • 12. клас от 12.30 часа,

за провеждане на час на класа.

Всеки класен ръководител в часа на класа ще запознае срещу подпис учениците с инструктаж във връзка със ситуацията на COVID-19, ще предостави седмичното разписание и ще даде на учениците общи указания за работа през новата учебна година.

Напомняме на всички ученици, че  в сградата на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“   ще се влиза с маски при спазване на задължителните противоепидемични мерки!

Препоръчителните противоепидемични мерки следва да се спазват и в двора на училището!

Пожелаваме на всички ученици здрава и успешна учебна година!

Моля всички ученици стриктно да спазват определения график !