Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

Към 30.07.2021 г. , след приключване на трети етап на  класиране по Наредба № 10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ няма свободни места за прием на ученици в 8.клас за учебната 2021/2022 година .