Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

График за записване в 8.клас за учебната 2021/2022 г

График за записване в 8.клас на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ за учебната 2021/2022

I класиране – на 14, 15 и 16 юли 2021 г. от 08,00 ч. до 18,00 ч.

II класиране – на 21 и 22 юли 2021 г. от 08,00 ч. до 18,00 ч.

III класиране – на 30 юли 2021 г. от 08,00 ч. до 18,00 ч.

При наличие на свободни места за IV класиране допълнително ще бъде публикувана информация.

Необходими документи за записване в 8.клас на 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ за учебната 2021/2022 г. :

  1. Заявление – по образец – получава се на място в гимназията
  2.  Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие
  3.  Копие на акт за раждане
  4.  Служебна бележка за резултатите от НВО след завършен 7. клас
  5.  Медицински картон – представя се в началото на учебната година.