Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

График за провеждане на изпити промяна на оценка при завършване на първи гимназиален етап:

Химия и опазване на околната среда – 9 клас
Дата: 02.07.2021г.
Място на провеждане: Кабинет химия

Начало на изпита: 10:00 ч

 

Английски език – 9 клас
Дата: 02.07.2021г.
Място на провеждане: Кабинет химия

Начало на изпита: 10:00 ч