Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ информира всички  учители, ученици и родители, че съгласно Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на МЗ,  считано от  01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.  учениците  от осми до дванадесети клас ще се обучават при спазване на следния график:

а) на 05.05.2021 г. и на 07.05.2021 г.присъствено се обучават учениците от  9. и 12. клас;

          Учениците от 8.,10. и 11.клас продължават обучението си онлайн.

б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.присъствено се обучават учениците от 9.,11. и 12. клас;

          Учениците от 8., 10.  клас се обучават онлайн.

в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.присъствено се обучават учениците от 8.,10. и 11. клас;

          Учениците от 9.  клас се обучават онлайн.

Всички ученици да посещават редовно учебните  часове в електронна среда, тъй като  ще се поставят отсъствия и оценки.

                           

                            Светли Великденски празници!

                            Бъдете здрави!