Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ информира всички свои ученици и  техните родители, че   със заповед  № РД-01-112/11.03.2021 на СРЗИ , считано от 12.03.2021 г. / петък/  се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците  от 5 до 12.клас в  София.

          По решение на Софийския оперативен щаб всички ученици от 5 до 12. клас преминават на онлайн обучение от 12.03 до 26.03.2021г. вкл.

         Учебните занятия ще продължат  в онлайн среда  на обучение при  строго спазване на дневния режим и седмичното разписание.

         Всички ученици да посещават редовно учебните  часове в електронна среда, тъй като  ще се поставят отсъствия и оценки.

         Бъдете здрави!