Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Областeн кръг на олимпиадата по БЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на областни кръгове на олимпиади, Ви информираме, че:

 

  1. 1.    Областният кръг на олимпиадата по БЕЛ ще се проведе на 7 март 2021 г. /неделя/, както следва:

 

  •   За учениците от VІІ, ХІ и ХІІ клас от всички райони в НФСГ,  ул. „Розова долина ”№ 1, директор Мая Гешева, тел.02/ 866 13 09, 02/ 866 14 91
  •  За учениците от VІІІ клас от всички райони в 138. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Иван Стоянов, тел. 02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17
  • За учениците от ІХ клас от всички райони в 79. СУ „Индира Ганди”, ж.к. Люлин ул. „Полк. Ст. Топузов“ № 6, директор Сашка Георгиева, тел. 02/ 824 88 89
  •  За учениците от Х клас от всички райони в 39. СУ „Петър Динеков“,  ж.к. Младост 2, ул. „Васил Карагьозов“ № 6, директор Евелина Китова, тел. 02/ 885 91 39  

Областният кръг на олимпиадата започва в 09:00 ч на 7 март 2021 г.

 

Времето за провеждане е:

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири възможни отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ клас – 4 (четири) астрономически часа за изпълнение на тест от две части: – 1. част: задачи по български език и по литература (от 10 до 20 задачи с избираем и със свободен отговор); 2. част: дава се възможност учениците да изберат един от следните два варианта на задача: създаване на интерпретативно съчинение по проблем върху една художествена творба или на есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в няколко художествени творби.

ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на интерпретативно съчинение или есе (по избор).

На 7 март 2021 г. /неделя/ всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност и при спазване на противоепидемичните мерки.

На учениците от VІІ клас, от XI клас и от XII клас се предоставя за ползване конкретният литературен текст, върху който е формулирана съответната задача, ако той е в обем до 2 страници (WORD, A4, Times New Roman).

На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със синя химикалка.

 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ  НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!