Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Областни кръгове на олимпиадите по география и икономика, и по история и цивилизации

Уважаеми ученици,

Областният кръг  на олимпиадата по география и икономика ще се проведе  на 27.02.2021 г. (събота) от 09:00 часа в следните училища-домакини:

12 СУ„Цар Ив. Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2“ № 72 – за учениците от първа състезателна група (5. клас) и от шеста състезателна група (11-12. клас);

21 СУ„Хр. Ботев“, район „Лозенец“, ул. „Люботрън” № 12 – за учениците от втора състезателна група (6. клас); четвърта състезателна група (8-9. клас) и пета състезателна група (10. клас).

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят в 08:00 ч. в определените за съответния клас училища-домакини при спазване на определените противоепидемични  мерки, като носят със себе си документ за самоличност – лична карта или ученическа лична карта.

Напомням, че информацията за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по география и икономика, както и резултатите на участниците, ще бъдат публикувани на сайта на НТБГ – https://www.ntbg.bg в рубрика „Начало-Новини и съобщения“ – „Олимпиада по география и икономика“.

Областният кръг  на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация ще се проведе на 28.02.2021 г. (неделя) от 09.00 ч. в следните училища-домакини:

8 , 9 и 11. клас – 7. СУ „Св. Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28;

10 клас – ПГМЕ „Н. Вапцаров”, район „Оборище“, ул. „Стара планина“ № 13.

12 клас – 33 ЕГ „Света София”, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20 (в сградата на 45 ОУ).

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят в 08:30 ч. в определените за съответния клас училища-домакини при спазване на определените противоепидемични  мерки, като носят със себе си документ за самоличност – лична карта или ученическа лична карта.

Напомням, че информацията за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация, както и резултатите на участниците, ще бъдат публикувани на сайта на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – https://18sou.net, в рубриката „Олимпиада по история и цивилизации, областен кръг“.

 

Пожелаваме успех на всички!