Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Областен кръг на олимпиадите по лингвистика, по математика, по химия и опазване на околната среда и по астрономия

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на областни кръгове на олимпиади, Ви информираме, че:

1. Областният кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 12 февруари 2021 г. (петък) от 14.00 ч. в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

На 12 февруари 2021 г. всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по лингвистика, следва да се явят в Първа английска езикова гимназия не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Времето за работа на областния кръг е 4 часа.

Областният кръг на олимпиадата по лингвистика е анонимен за учениците от VІІI до ХІІ клас.

 

2.Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 13 февруари 2021 г. (събота) от 09.00 ч., както следва:

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/ в СМГ „Паисий Хилендарски, район Оборище“, ул. „Искър“№ 62

Времето за провеждане на областния кръг за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 часа и 30 минути.

На 13 февруари 2021 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище-домакин не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2020/2021 г. ще бъдат публикувани на сайта на СМГ, в срок до 08.03.2021 г

3.Областният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 13.02.2021 г. /събота/ от 14:00 часа. Продължителността за всички възрастови групи  е 4 астрономически часа.

Училища-домакини на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда са:

23 СУ „Фр. Жолио- Кюри, район „Слатина”, бул. „Ситняково” № 21 за:

     I-ва възрастова група/VII клас/ райони: Банкя, Кремиковци, Нови Искър, Панчарево, Оборище, Овча купел,  Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.

     IV-та възрастова група – за всички райони.

31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, район „Слатина“, ул. „Гео Милев“ №2 за:

I-ва възрастова група/VII клас/ райони: Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда.

V-та възрастова група – за всички райони

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, район Средец, ул. „Парчевич“ № 43 за:

II-ра възрастова група – за всички райони.

III-та възрастова група – за всички райони.

Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа.

Учениците трябва да носят със себе син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 

4. Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 14.02.2021 г. /неделя/ от 14:00 часа.

Продължителността за всички възрастови групи  е 4 астрономически часа.

Училище-домакин на областния кръг на олимпиадата по астрономия е 10. СУ „Теодор Траянов“.

Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа.

Учениците трябва да носят със себе син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ  НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!