Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Областен кръг на олимпиадите по руски и английски език

 Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на областни кръгове на олимпиади, Ви информираме, че:

1. Областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на6 февруари 2021 г., събота, от 09:00 часа. Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 6 февруари 2021 г., събота,  в 08:30 ч.  в 35. СЕУ ”Добри Войников“, район Лозенец,  ул. „Добри Войников“ № 16  при спазване на всички противоепидемични  мерки, с документ за самоличност.

Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици  от VIII до  ХІІ клас е 3 (три) астрономически часа.

Информация относно провеждането на областния кръг на олимпиадата по руски език, както и резултатите на участниците ще бъдат публикувани на сайта на 35. СЕУ „Добри Войников“: http//www.35sou.bg

2. Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 7 февруари 2021 г., неделя, от 14.00 часа. Класираните за областния кръг ученици, следва да се явят на 7 февруари 2021 г., неделя в 13:30 ч. всъответните училища,при спазване на всички противоепидемични  мерки, с документ за самоличност и химикал. Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от VIII до  ХІІ клас е 4 (четири) астрономически часа.

 Разпределението на учениците по училища е, както следва:

  •  Класираните за областния кръг ученици от IХ клас  следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. в СПГЕ „Джон Атанасов“,  район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ 48.
  •  Класираните за областния кръг ученици от X клас следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. във  II АЕГ „Томас Джеферсън“, район Триадица, ул. „Траянова врата“ №26.
  •  Класираните за областния кръг ученици от ХI и ХIІ клас  следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. в Първа АЕГ, район Оборище, бул. „Kняз Александър Дондуков“ 60.

 

 ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ  НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!