Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Анкета за установяване на нагласите на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците

Уважаеми родители,
Целта на настоящето проучване е в изпълнение на писмо №9105-46/05.02.2021г., вх. №РУО 1-4505/05.02.2021 на заместник-министъра на МОН, относно
установяване  на нагласите на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците.
Моля, да отбележите отговора, който съответства на Вашето мнение в срок до 12:00 часа на 09.02.2021 г.
Благодарим Ви за отзивчивостта!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIPqI1BZGzvDC2rMC_-RwLmTH1-AnVRAxNDIpBNkjFAalyDg/viewform?usp=sf_link