Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Важно за предстоящите олимпиади

При явяването си за участие в олимпиада, учениците трябва да носят попълнена декларация за информирано съгласие, която може да бъде изтеглена от тук.