Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Общински кръг на олимпиадите по английски език, руски език и химия и ООС

Уважаеми ученици,

1. Общинският кръг  на олимпиадата по английски език  ще се проведе на 23.01.2021 г. – събота –  в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ при спазване на всички  противоепидемични мерки.

Начало на олимпиадата – 9.00 ч.

Всички участници да се явят най-късно до 8.30 ч. с документ за самоличност и декларация за информирано съгласие.

Носенето на предпазни маски е задължително.

2.  Общинският кръг  на олимпиадата по руски език  ще се проведе на 23.01.2021 г. – събота –  в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ при спазване на всички  противоепидемични мерки.

Начало на олимпиадата – 9.00 ч.

Всички участници да се явят най-късно до 8.30 ч. с документ за самоличност и декларация за информирано съгласие.

Носенето на предпазни маски е задължително.

3.  Общинският кръг  на олимпиадата по химия и ООС ще се проведе на 24.01.2021  – неделя –  в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ при спазване на всички  противоепидемични мерки.

Начало на олимпиадата – 10.00 ч.

Всички участници да се явят най-късно до 9.30 ч. с документ за самоличност и декларация за информирано съгласие.

Носенето на предпазни маски е задължително.

При явяването си за участие в олимпиада, учениците трябва да носят попълнена декларация за информирано съгласие, която може да бъде изтеглена от тук.

Пожелаваме успех на всички участници!

От ръководството