Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Общинският кръг на олимпиадата по математика

Уважаеми ученици,

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 16.01.2021 г. – събота –  в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ при спазване на всички  противоепидемични мерки.

Начало на олимпиадата – 9.00 ч.

Всички участници да се явят най-късно до 8.30 ч. с документ за самоличност и декларация за информирано съгласие.

Носенето на предпазни маски е задължително.

Пожелаваме успех на всички!

От ръководството