Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Общински кръгове на олимпиадите по история и цивилизации и география и икономика

Уважаеми ученици,

Общинските кръгове  на олимпиадите по история и цивилизации и география и икономика ще се проведат  на 16.01.2021 г. – събота –  в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ при спазване на всички  противоепидемични мерки.

Начало на олимпиадата – 13.30 ч.

Всички участници да се явят най-късно до 13.00 ч. с документ за самоличност и декларация за информирано съгласие.

Носенето на предпазни маски е задължително.

Пожелаваме успех на всички!

От ръководството