Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Общински кръг на олимпиадите по немски език, биология и здравно образование, физика и български език и литература

Уважаеми ученици,

1. Общинският кръг  на олимпиадата по немски език  ще се проведе на 30.01.2021  – събота –  в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ при спазване на всички  противоепидемични мерки.

Начало на олимпиадата – 9.00 ч.

Всички участници да се явят най-късно до 8.30 ч. с документ за самоличност и декларация за информирано съгласие.

Носенето на предпазни маски е задължително.

2.  Общинският кръг  на олимпиадата по биология и здравно образование  ще се проведе на 30.01.2021 г. – събота –  в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ при спазване на всички  противоепидемични мерки.

Начало на олимпиадата – 13.30 ч.

Всички участници да се явят най-късно до 13.00 ч. с документ за самоличност и декларация за информирано съгласие.

Носенето на предпазни маски е задължително.

3.  Общинският кръг  на олимпиадата по физика ще се проведе на 31.01.2021  – неделя -  в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ при спазване на всички  противоепидемични мерки.

Начало на олимпиадата – 9.00 ч.

Всички участници да се явят най-късно до 8.30 ч. с документ за самоличност и декларация за информирано съгласие.

Носенето на предпазни маски е задължително.

4. Общинският кръг  на олимпиадата по български език и литература  ще се проведе на 31.01.2021 г. –неделя –  в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ при спазване на всички  противоепидемични мерки.

Начало на олимпиадата – 13.30 ч.

Всички участници да се явят най-късно до 13.00 ч. с документ за самоличност и декларация за информирано съгласие.

Носенето на предпазни маски е задължително.

При явяването си за участие в олимпиада, учениците трябва да носят попълнена декларация за информирано съгласие, която може да бъде изтеглена от сайта на училището тук.

Пожелаваме успех на всички участници!

От ръководството