Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия  „Проф. Константин Гълъбов“ информира всички   учители, ученици и   родители, че съгласно решение,  взето на заседание на Софийския щаб за борба с коронавируса, проведено на 11 ноември 2020 г.,  дистанционното обучение за  гимназиален етап продължава до 27 ноември 2020 г. включително.

Бъдете здрави!