Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги, родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози от РЦПППО – София-град. На този номер учениците, техните родители и педагогически специалисти могат при необходимост да получат психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19.

Прилагаме (по-долу) утвърден от директора на РЦПППО – София-град график за дежурствата на специалистите, които ще провеждат психологически консултации до края на месец ноември 2020 от дистанция, а евентуалните промени в графика ще бъдат отразени на сайта на РЦПППО – София-град.

http://www.rcsf.bg

Бъдете здрави!