Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С настоящoто Ви уведомяваме, че на 26.10.2020 г. са установени двама ученици с положителни РСR тестове за COVID-19 – един  от 10. „д“ клас и един от 12 .„е“ клас на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“.

Според Алгоритъма за действие на СРЗИ, получен на 23.10.2020 г., не се налага карантиниране на двете паралелки, тъй като и  двамата ученици  отсъстват от учебни занятия от 22.10.2020 г.

През следващите дни учениците от  двата класа ще бъдат наблюдавани за проява на симптоми.

Бъдете здрави!