Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С настоящето Ви уведомяваме, че на 23.10.2020 г. бяхме информирани от СРЗИ за установен ученик с положителен РCR тест за COVID-19 от 9. „в“ клас на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“. Паралелката е освободена от присъствени учебни занятия и е карантинирана до края на месец октомври 2020.

Обучението на учениците от  9. „в“ клас  ще се осъществява от учителите онлайн, а присъственото  им обучение  се възстановява на 03.11.2020 г.

В момента класната стая на паралелката,  всички коридори, фоайета, съблекални, физкултурен салон, бюфет, библиотека и санитарни помещения  на училището се дезинфекцират с разтвори, чиито  състав и концентрация съответстват на изискванията.

Списък на учениците от 9. „в“ клас е предоставен на СРЗИ .

Бъдете здрави!