Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“  уведомява всички свои ученици и техните родители за втори, установен с PCR тест, случай  на COVID-19  в училище. Ученикът е от 12 клас за разлика от първия случай, който е в 10 клас. Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.

Ученикът е под 14-дневна домашна карантина. Съгласно указанията на РЗИ София-град класът не подлежи на карантиниране и ще се провеждат редовни присъствени часове, съгласно седмичното разписание.

Уведомяваме Ви, че училищното ръководство спазва стриктно указанията и препоръките на СРЗИ и е в постоянен контакт с всички институции.

Бъдете здрави!