Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“  уведомява всички свои ученици и техните родители за първи установен, с PSR тест, случай  на COVID-19  в училище. Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.

Ученичката няма оплаквания и симптоми и е под 14- дневна домашна карантина. Съгласно указанията на РЗИ София-град класът не подлежи на карантиниране и ще се провеждат редовни присъствени часове, съгласно седмичното разписание.

Уведомяваме Ви, че училищното ръководство спазва стриктно указанията и препоръките на СРЗИ и е в постоянен контакт с всички институции.

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ ще Ви уведомява своевременно за промяна на епидемиологичната обстановка в училище чрез официалния училищен сайт.

Бъдете здрави!