Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ информира всички свои ученици и техните родители, че в изпълнение на издадената от министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап /8. – 12.клас/ от 29.10. 2020 г.  до 12.11.2020 г.

Учебните занятия ще продължат в онлайн среда на обучение при  строго спазване на дневния режим и седмичното разписание.

Учениците ще бъдат инструктирани от класните ръководители и преподаватели по учебни дисциплини за електронните платформи, чрез които ще се обучават в този период.

Всички ученици да посещават редовно електронните часове, тъй като ще се поставят отсъствия и оценки.