Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.09.2020 г. /вторник/  от 9.30 часа в двора на  91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ ще се открие новата учебна  2020/2021 година. Присъстват   САМО   УЧЕНИЦИ   от випуските 8. и 9. клас.  Те следва да се явят  в двора на училището в  9.00 часа.  След откриването учениците от  8. и 9. клас влизат в класните стаи за час на класа.

Учениците от 10., 11. и 12. клас  влизат по график в класните си стаи за провеждане на час на класа, както следва:

10. клас от 11.30 часа /30 мин/. След напускането на випуска класните стаи се проветряват и дезинфекцират.

11. клас от 12.30 часа  /30 мин/. След напускането на випуска класните стаи се проветряват и дезинфекцират.

12. клас от 13.30 часа  /30 мин/. След напускането на випуска класните стаи се проветряват и дезинфекцират.

Всеки класен ръководител в часа на класа ще запознае срещу подпис учениците с инструктаж във връзка със ситуацията на COVID-19 , ще предостави седмичното разписание и ще даде на учениците общи указания за работа през новата учебна година.

Напомняме на всички ученици, че  в сградата на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“   ще се влиза с маски, които могат да се свалят в класната стая.