Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме всички ученици от 8.клас за учебната 2019/2020 г., явили се на писмен изпит в Немския отдел на 91.  Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ на 08.09.2020 г.  и желаещи да се запознаят с писмените си работи, че  на 10.09.2020 /четвъртък/  от 10.30 ч. до 12.30 ч.,  могат да видят работите си  в Немския отдел на гимназията при госпожа Беате Бергман в стаи от № 101 до № 103.