Учебна програма

График на учебните часове
Първа смянаВтора смяна
1. 7:30 – 8:101.13:50 – 14:30
2.8:15 – 8:552.14:35 – 15:15
3. 9:15 – 9:553.15:25 – 16:05
4. 10:00 – 10:404.16:25 – 17:05
5. 10:50 – 11:30 5.17:10 – 17:50
6.11:40 – 12:206.18:00 – 18:40
7.12:30 – 13:107. 18:50 – 19:30
8./ 0.13:10 – 13:50


Учебни програми за профилирана подготовка