Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

Сравнете 51 висши училища, които обучават по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.

Научете повече за индикаторите, които се използват в Рейтинговата система и как измерват различни аспекти от дейността на висшите училища, включително учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административни услуги, научната работа, престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

Вижте тук.