ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 16.04.2024 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 11.01.2024 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 13.09.2023 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 28.04.2023 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 14.01.2023 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 02.11.2021 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 19.07.2021 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 14.04.2021 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 14.01.2021 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 19.10.2020 (линк за сваляне)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91. НЕГ “ПРОФ. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” КЪМ 30.06.2020Г

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 17.07.2020 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 15.04.2020 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 23.10.2019 от 18:00 ч. (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 16.07.2019 от 17:00 ч. (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 29.01.2019 г. от 18:00 ч. (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 26.11.2018 г. от 18:00 ч. (линк)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 10.10.2018 г. от 18:00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91. НЕГ “ПРОФ. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” КЪМ 30.09.2018Г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 16.07.2018 г. от 17,00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 30.06.2018 год. 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 16.04.2018 г. от 17,30 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 31.03.2018 год.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 18.01.2018 г. от 17,30 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 31.12.2018 год. 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 25.10.2017 г. от 18,00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 30.09.2017 год. 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 18.09.2017 г. от 18.00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 30.06.2017 год.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 06.07.2017 г. от 17:30 Ч. (линк)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 11.04.2017 Г. В 17:30 Ч. (линк)