Какво представлява Модел ООН?

Модел на Обединените нации е симулация, при която учениците се поставят в ролята на делегати  и изпълняват работата на част от съветите и комисиите на ООН в условия, максимално близки до реалността. Модулацията се състои от преговори, дискусии и оживени дебати. Основни цели на Модел ООН са: научаване за света и за международните организации; придобиване на комуникативни умения; ориентиране в регионални и глобални проблеми; работа в екип и вземане на решения чрез консенсус.

Защо да участвате?

Дейността на клуба е ориентирана предимно към учениците от 10. и 11. клас, както от паралелките на Немския отдел, така и от DSD-класовете.

  • На първо място: ще развиете своите дебатьорски умения, , както и уменията си за писмено изразяване; важно е да се отбележи, че работният език на конференциите е английски, т.е. това е възможност да практикувате езика свободно.
  • Ще развиете умения за работа в екип. Конференциите изискват от вас да работите с други хора, за да разработите проекторезолюции. Това предоставя поле не само за несъгласие, но и за преговори и постигане на споразумение.
  • Всяка конференция е шанс за опознаване на света! Всяка година клубът ни посещава конференции в чужбина, където имаме шанс да се запознаем с хора от цял свят.
  • Получавате сертификати за участие, които могат да послужат при кандидатстване за университети по света и у нас. Най-изявените делегати получават и награди – Best Delegate, Best Position Paper, и др.

Къде да се запишем?

Ако имате интерес, не се колебайте да се свържете с нас, като ни пишете по имейл: mun91galabov@gmail.com или по инстаграм: @mungalabovag.