Като част от нова поредица, в която ви запознаваме с проминентни личности, завършили нашата гимназия, ви представяме интервю с текущия заместник министърпредседател по управление на европейските средства. Атанас Пеканов е български икономист, завършил 91. НЕГ Проф. Константин Гълъбов“. След това следва икономика във Виенския университет по икономика и бизнес и магистратура по икономическа политика в Лондонския университетски колеж, също е бил и стипендиант по изследователска програма в Харвард

Господин Пеканов, добър ден! Като за начало в какво се изразява дейността Ви като заместник министър-председател по управление на европейските средства?

Здравейте, радвам се да ви посрещна в Министерски съвет. Като заместник министърпредседател по управление на европейските средства аз отговарям за програмирането и координирането на европейските средства, които България получава по линия на кохезионната политика, по линия на плана за възстановяване и устойчивост. България получава огромен финансов ресурс, за да настига побързо западноевропейските икономики и да вдига побързо стандарта си на живот. Този ресурс обаче идва срещу дадени условия, трябва да бъде решено в кои сектори да се инвестира, както и как да се инвестира, по какви правила, къде трябва да отива. Такива решения трябва да се вземат постоянно и те рамкират как тези средства, които получаваме, които са и доста значителни, променят и България.

Сигурни сме, че сте били отличен ученик и сте можели да избирате къде да учите, защо избрахте точно Немската гимназия?

Бях добър по повечето предмети, но не по всички. На първо място, в днешно време е много важно човек да знае чужди езици, това дава възможност да отидеш на други места, да видиш други неща, да ги опознаеш и разбереш. Чуждите езици променят начина на мислене и дават различни перспективи върху света. През последните десетилетия Немската гимназия винаги е била на първо място в София, когато аз кандидатствах също беше така, а аз винаги съм се стремял към високи резултати, затова когато имах тази възможност избрах Немската гимназия и тя промени живота ми на база това, което научих там и найвече на база хората, които срещнах там.

Как годините, прекарани в гимназията, Ви помогнаха в личен и професионален план?

Със сигурност придобих много знания, те са важни и ключови за да се развива човек, трябват фундаментални знания: езици, математика, трябва да се набляга много на нея, както и много други знания. Но хората, с които се запознаваш по време на гимназията, те остават за цял живот, те са приятелите, които те формират, с които найвероятно ще останеш за цял живот. Те ще са ти близки, някои ще са ти приятели, други може да са ти врагове, ще се влюбвате, ще се разлюбвате, ще се разбирате, няма да се разбирате, но аз съм изключително благодарен, защото Немската ми даде именно такъв огромен брой изключително ценни хора, с които аз се гордея.

Бихте ли ни разказали, някоя интересна случка от гимназиалните Ви години?

Имаше много интересни случки, не всички са за разказване, но може би една, която аз си спомням, е един легендарен учител по география, който създаваше сериозни стандарти за учене и то много тежки. Дълги седмици се готвех за неговите доста известни изпити по картата на България, които бяха почти невъзможни. Първата част успях да я направя перфектно, почти никой не я беше правил перфектно да репликирам ЖП картата на България. Но след това по време на устния изпит, в момента, в който излязох горд от пълния успех на първата част, той показа, че има още много за учене и набързо ми написа двойка. Което беше много тъжно, след като бях прекарал седмици да науча всичко, което трябва, но това ти дава ясната представа, че винаги има какво да научиш и никога не си перфектен, винаги можеш да надграждаш своите знания и умения.

Имате ли някакъв съвет за учениците в Немската гимназия и младите хора в България като цяло?

На първо място, всеки ден трябва да се стремим да се подобряваме и да ставаме посилни. То е малко както с тренировките и по футбол, всеки ден с натрупването на знания, ти ставаш подобър. Човек не трябва да се отказва, има дни, в които нещо не върви, има и ситуации, в които някои кандидатствания не са успешни, но ти се готвиш за момента, в който ще дойде някоя възможност и ти ще можеш да се възползваш от нея, ти ще си на нивото да се представиш достойно. По този начин, когато се градим като личности, като български граждани, ставаме поподготвени, познаещи, поможещи, така един ден успяваме да помагаме и на държавата и на институциите ни, което прави и страната ни подобра.

Видео на пълното интервю можете да изгледате тук, като сканирате QR-Кода или копирате линка

https://www.youtube.com/watch?v=BoVA_AGZK14 

Редактор: Цветина Джумайска, 12. е