Родителски срещи

На 28.03. 2018 г. /сряда/  от 19:00 часа ще се проведе родителска среща на:

8 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж

9 А, Б, В, Г, Ж

10 А, Б, В, Г и Ж класове.

На 28.03. 2018 г. /четвъртък/  от 19:00 часа ще се проведе родителска среща на:

11 А, Б, В, Г, Ж

12 А, Б, В, Г, Д, Е и Ж класове.