Родителски срещи

На 21.03.2019 г. от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за 9 а,б,в,г,ж  и  10 а,б,в,г,ж класове.

 

На 25.03.2019 г. от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за 11 а,б,в,г,ж и 12 а,б,в,г,ж класове.

 

На 26.03.2019 г. от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за 8 а,б,в,г,д,е,ж класове.