Родителски срещи

На 22.03.2017г. /сряда/  от 19 ч. ще се проведе родителска среща за 9 и 10 класове без 9д, 9е и 10д,10е паралелки.

На 23.03.2017г. /четвъртък/  от 19 ч. ще се проведе родителска среща за 11 и 12 класове без 11д, 11е и 12д,12е паралелки.