Родителски срещи

На 25. 10. 2017 г. /сряда/  от 19:00 часа ще се проведе родителска среща на 9А,Б,В,Г,Ж и 10А,Б,В,Г,Ж класове.

На 26. 10. 2017 г. /четвъртък/  от 19:00 часа ще се проведе родителска среща на 11А,Б,В,Г,Ж и 12А,Б,В,Г,Ж класове.

На 30. 10. 2017 г. /понеделник/  от 19:00 часа ще се проведе родителска среща на 8А,Б,В,Г,Ж Д,Е и Ж класове.