Родителски срещи

На 17.12. 2018 г. /понеделник/ от 19:00 часа ще се проведе родителска среща на:

8 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж