График за консултации

ГРАФИК  КОНСУЛТАЦИИ

I-ви учебен срок  на 2017/2018 учeбна година

име фамилия консултации с ученици консултации с родители
1 Марина Дочева понеделник 12:40 – 13:20 вторник 15:00  – 15:40
2 Павлина Динева четвъртък 12:20 – 13:20 четвъртък 11:40 – 12:20
3 Константин Бечев вторник 12:30 – 13:10 вторник 15:55  – 16:30
4 Наташа Христемова понеделник 13:20 – 14:00 сряда 11:40 – 12:20
5 Николай Метев вторник 14:05-14:45/сряда 12:30-13:10 петък 13:20 – 14:00
6 Иван Велчев вторник  12:30 – 13:10 четвъртък 10:00 – 10:40
7 Лилия Гюлеметова вторник  10:40 – 11:30 четвъртък 16:30 – 17:20
8 Стефка Стоева четвъртък 13:20 – 14:00 понеделник 9:00 – 10:00
9 Марта Джалева петък  12:30 – 13:10 сряда 13:20 – 14:00
10 Антоанета Римпова вторник 12:30 – 13:10 вторник 14:55 – 15:35
11 Елена Кендерова четвъртък  12:30 – 13:10 сряда 14:55 – 15:35
12 Олга Делийска петък  12:30 – 13:10 петък 14:05 – 14:45
13 Виолета Георгиева вторник 12:30 – 13:10 вторник 18:20 – 19:00
14 Светлана Старирадева петък  13:20 – 14:00 петък  9:20 – 10:00
15 Любка Низамова понеделник 13:20 – 14:00 понеделник 10:00 – 10:40
16 Татяна Бонова петък 13:20 – 14:00 сряда 10:50 – 11:30
17 Росица Русева сряда 12:30 – 13:10 понелник 14:55 – 15:35
18 Мариана Цакова петък 13:20 – 14:00 вторник 14:55 – 15:35
19 Маргарита Димитрова сряда 13:10 – 14:00 понеделник 13:10 – 14:00
20 Юлияна Каназирска вторник 14:55-15:35 сряда 14:55 – 15:35
21 Живка Бъчварова петък 13:20 – 14:00/четвъртък 11:40-12:20 четвърък 10:50 – 11:30
22 Рада Синадинска вторник 14:05/14:45/сряда 12:30-13:10 сряда 16:40 – 17:20
23 Мария Иванова сряда 14:00 – 14:40 петък  10:50 – 11:30
24 Пенка Аврамова вторник 10:00 – 10:40 вторник 12:30 – 13:10
25 Светлана Георгиева понеделник 14:05 – 14:45 петък 12:30 – 13:10
26 Спасия Стоева четвъртък 14:55 – 15:55 вторник 11:30 – 12:30
27 Анна Цанева петък 11:40 – 12:20 четвъртък  12:30 – 13:10
28 Надежда Василева петък 12:30 – 13:10 петък 13:20 – 14:00
29 Даниела Петрова сряда 14:00 – 14:40/вторник 12:30-13:10 вторник 10:00 – 10:40
30 Лиляна Христова понеделник 13:20 – 14:00 сряда 10:50 – 11:30
31 Емилия Крумова понеделник 19:00 – 19:30 сряда 14:05 – 14:30
32 Румяна Лишкова вторник 12:30 – 13:10 четвъртък 12:30 – 13:10
33 Лазар Йорданов вторник 12:30 -13:10 четвъртък 12:30 – 13:10
34 Валентина Бонева четвъртък 12:30 – 13:10 четвъртък 14:05 – 14:45
35 Валентина Павлова понеделник 13:20 – 14:00 четвъртък 16:30 – 17:30
36 Марина Яниславова понеделник 14:55 – 15:35 понеделник 16:40 – 17:20
37 Радина Димитрова понеделник 10:00 – 10:40 сряда 11:40 – 12:20
38 Йорданка Трендафилова понеделник 10:50 – 11:30 сряда 15:55 – 16:35
39 Зорница Велинова четвъртък 13:20 – 14:00 вторник 10:50 – 11:30
40 Нено Юруков вторник 11:40 -12:30 понеделник 15:20 – 16:20
41 Маргарита Йотова петък 13:20 – 14:00 петък 16:00 – 16:40
42 Милена Симеонова петък 12:30 – 13:10 четвъртък 10:50 – 11:30
43 Михаела Иванова вторник 13:20 – 14:00 сряда 10:00 – 10:40
44 Лъчезар Ватахов сряда 13:20 – 14:00 петък 13:20 – 14:00
45 Галина Иванова вторник 16:00 – 16:40 сряда 11:40 – 12:20
46 Красимира Цуцуманова вторник 15:55 – 16:35 сряда 8:10 – 8:50
47 Дея Симеонова вторник 10:30 – 11:30 четвъртък 13:20 – 14:00
48 Гергана Манова вторник 17:20 – 18:10 петък 17:20 – 18:10
49 Йовка Христова сряда 13:20 – 14:00 четвъртък 10:00 – 10:40
50 Христина Петрова сряда 14:05 – 14:45 четвъртък 19:00 – 19:30
51 Тодор Ковачев понеделник 13:20 – 14:00 вторник 9:00 – 10:00
52 Илияна Еремиева сряда 12:30 – 13:10 петък 16:45 – 17:25
53 Светлана Димитрова пон.и петък 9:00-15:00/вторник 10:00-16:00/сряда 12:00-18:00/четв. 13:00-19:00