Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

родителска среща за 8-те класове

На 18.09. 2018 г. /вторник/  от 19:00 часа ще се проведе родителска среща на:

8 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж