Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Обществен съвет

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 26.11.2018 г. от 18:00 ч. (линк)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 10.10.2018 г. от 18:00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91. НЕГ “ПРОФ. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” КЪМ 30.09.2018Г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 16.07.2018 г. от 17,00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 30.06.2018 год. 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 16.04.2018 г. от 17,30 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 31.03.2018 год.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 18.01.2018 г. от 17,30 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 31.12.2018 год. 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 25.10.2017 г. от 18,00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 30.09.2017 год. 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 18.09.2017 г. от 18.00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 30.06.2017 год.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 06.07.2017 г. от 17:30 Ч. (линк)

 

БЮДЖЕТ за 2018 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

БЮДЖЕТ за 2017 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към бюджета на 91. НЕГ „Професор Константин Гълъбов“ за 2017 г.

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91. НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 31.03.2017 год.

 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 11.04.2017 Г. В 17:30 Ч. (линк)

 

———————————————————————————————————————

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

Уважаеми госпожи и господа,

На 14.12.2016 г. в 91. НЕГ от 19,00ч ще се проведе родителска среща за учениците от 8д, 8е, 8ж, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е, 10ж класове.

На 15.12.2016г. в 91 НЕГ от 19,00ч ще се проведе родителска среща за учениците от 8а, 8б, 8в, 8г, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е, 11ж, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е,12ж класове.

Една от темите ще бъде избор на представител на класа за участие в Събрание на родителите. Събранието на родителите ще избере свои представители в Обществения съвет на 91. НЕГ, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование и ще се проведе в сградата на училището, като денят и часът ще бъдат уточнени допълнително.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата >

Покана >

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО!