Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Грипна ваканция в област София-град

януари 25th, 2019

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

Необходимо е да създадете организация за приключването на първия учебен срок, както и за преструктуриране на учебното съдържание.

Моля следете сайта за актуална информация.

 

График за провеждане на изпити за ученици от самостоятелна форма на подготовка:

януари 23rd, 2019


предмет

дата

начален час

продължителност

място на провеждане

Физическо възпитание и спорт

29.1.2019

10:00

3 часа

физкултурен салон
География и икономика

29.1.2019

13:30

3 часа

Компютърен кабинет
Физика и астрономия

29.1.2019

13:30

3 часа

Компютърен кабинет
История и цивилизация

30.1.2019

09:00

3 часа

Компютърен кабинет
Свят и личност

30.1.2019

16:00

3 часа

Компютърен кабинет
Математика

31.1.2019

13:30

3 часа

Компютърен кабинет
Английски език

1.2.2019

11:30

3 часа

Компютърен кабинет
Руски език

1.2.2019

11:30

3 часа

Компютърен кабинет

 

 

 

Потенциално замърсяване на въздуха на 17.01.2019 г.

януари 17th, 2019

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция, вх.№РУО1-1311/16.01.2019 г.  и Изх. № РУО1-1355/17.01.2019 г. ви уведомяваме,  че във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 17.01.2019 г., са предприети мерки и действия, съгласно предписание на Директора на СРЗИ, за което сме уведомени с писма с изх.№РУО1-30763/05.12.2018 г., изх.№РУО1-31062/07.12.2018 г.

Потенциално замърсяване на въздуха на 09.01.2019 г.

януари 8th, 2019

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология е за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности, особено в часовете 10:00 – 12:00 ч., на 09.01.2019 г.