Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Анонимна анкета за обратна връзка от родителите на учениците относно необходимостта от усъвършенстване на процеса на обучение в електронна среда

април 6th, 2020

Във връзка с писмо Изх.№РУО1-7667/03.04.2020 г. на началника на РУО София-град и с необходимостта от усъвършенстване на процеса на обучение в електронна среда и получаване на обратна връзка от родителите на учениците в град София, е създадетна организация за доброволно попълване на  анонимна анкета (линк по-долу) от родителите на учениците от 91НЕГ.

Формулярът ще е активен до 17:30 часа на 09.04.2020 г. (четвъртък).

Приложение:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4frN05ElD_AQxn6lkvIRsj3my-GPrzQ-iIIB4EwGer45Pg/viewform

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

март 16th, 2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

•           Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

•           Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

•           Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

•           Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

•           Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;

•           Насърчавайте детето да бъде активно;

•           Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;

•           Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;

•           Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;

•           Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

д-р Светлана Петрова – психолог и психотерапевт в 91.НЕГ

март 16th, 2020

Уважаеми ученици, родители и учители

В резултат на настъпили извънредни условия при криза и кризисни ситуации се променят условията на  средата, в която живеем, следователно променя се и човешкото възприятие, мислене и чувстване.

Ситуацията е такава, независимо дали ни се иска, дали вярваме в нея, дали я отричаме, дали виждаме конспирация, дали се шегуваме с нея или не. Положението е ново и за нас и за нашите деца. Предизвикателството на случващото се у нас и по света е пред всички нас, като хора и общество.

Обръщам се към Вас, преди всичко, като майка и като човек, който работи с кризи – житейски, семейни, личностови и т.н., като психотерапевт и психолог на 91.Немска езикова гимназия гр. София за мен е предизвикателство, как да запазя психичното и емоционалното здраве, социалното функциониране и физическо съществуване в кризисни условия на близки, семейство, приятели, колеги, деца.

Ницше е казал „Бунтът е привилегия на робите. Привилегия на война е дисциплината“. Повече от всякога, сега в ситуация на извънредни условия проявяваме способността си да бъдем отговорни и дисциплинирани, както към себе си и нашите деца, така и към останалите хора в обществото. В условия на криза е важно човек да остане бдителен, да овладява силните емоции и чувства, само така се научава да израства, да преодолява и да развива себе си.

Аз избрах да остана вкъщи, но също така избрах да бъда на разположение на Вас и Вашите деца.

Всеки, който има нужда да се свърже с мен, нека го направи.

телефон: 0885537406

e-mail: svetlana.dimitrova@abv.bg

Бъдете здрави!

Д-р Светлана Петрова

Психолог и психотерапевт в 91.НЕГ гр. София

!!! ВАЖНО !!! – ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС

март 13th, 2020

Всички ученици от 12 клас, които имат възможност, в срок до 11:00 часа на 16 март 2020г., понеделник, да изпратят на електронната поща на класните си ръководители попълнени и подписани заявления си за допускане до ДЗИ в pdf-формат.

Тези, които не разполагат със скенер,  могат да използват мобилно приложение, което позволява превръщането на снимка в pdf- документ. Едно такова добро безплатно приложение, което би могло да се използва за целта е Scanner App To PDF – TapScanner

Благодарим ви предварително!

 

Бъдете здрави!

Класните ръководители на 12. клас