Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

План-график за попълване на незаетите места за младежи след завършен 7. клас

август 1st, 2019

План-график на дейностите за попълване на незаетите места за младежи след завършен 7. клас по Наредба № 10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ за учебната 2019 / 2020 г.

  1. На 02.08.2019 г. /петък/ от 10.00 часа до 12.00 часа в стая № 103 – прием на документи по чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на кандидати за участие в четвърто класиране.                                  
  1. На 02.08.2019 г. /петък/  от 12.00 часа  до 13.00 часа – заседание на комисията по чл.  70  от  Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН.
  1. На 02.08.2019 г. /петък/ в 13.30 часа – обявяване на списъка с класираните кандидати.
  1. На 02.08.2019 г. /петък/  от 13.30 ч. до 14.30 ч. – записване на класираните кандидати.

 

Комисия следва да приеме и разгледа  оригиналните документите на учениците – младежи, желаещи да участват в четвърто класиране и да ги класира по низходящ ред, според бала им.

График за записване в 8 клас за учебната 2019 / 2020 г.

юни 28th, 2019

График за записване в 8 клас на 91. Немска езикова гимназия “Професор Константин Гълъбов” за учебната 2019 / 2020 г.

I  класиране – на 12, 15 и 16 юли от 09:00 до 17 часа

II класиране – на 19 и 22 юли от 09:00 до 17 часа

III класиране – на 30 и 31 юли от 09:00 до 17 часа

При наличие на свободни места за IV класиране допълнително ще бъде публикувана информация.

 

Необходимите документи за записване в 8. клас на 91. Немска езикова гимназия “Професор Константин Гълъбов” за учебната 2019 / 2020 г. след първо класиране са:

1.  Заявление – по образец – получава се на място в 91 НЕГ.

2.  Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие.

3.  Копие на акт за раждане.

4.  Служебна бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен 7. клас.

5.  Удостоверение за преместване в друго училище - документът се представя на класния ръководител на първия учебен ден – 16 септември 2019 г.

 

Раздаване на дипломите за средно образование в 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”

юни 21st, 2019

Директорът на 91. Немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов” госпожа Вера Катранджиева ще връчи днес, 21 юни 2019 г. в 17 часа, дипломите на абитуриентите от випуск 2019 година в аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.


Петдесет пълни отличници ще получат грамоти и книги от български автори. Ще бъдат раздадени и множество грамоти за постигнати призови места на олимпиади, конкурси, спортни състезания, за участие в хора  на гимназията.

Със специални грамоти ще бъдат отличени зрелостниците, ангажирали се в различни социални каузи.

Един от тях е и Арно Пигелер, чиято статия “Спрете, аз свиря песента за вас!” е публикувана във вестник “Франкфуртер алгемайне цайтунг”, бр.122 от 27 май 2019 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

март 19th, 2019

На 21.03.2019 г. от 19.00 ч в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за 9 а,б,в,г,ж  и  10 а,б,в,г,ж класове.

 

На 25.03.2019 г. от 19.00 ч в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за 11 а,б,в,г,ж и 12 а,б,в,г,ж класове.

 

На 26.03.2019 г. от 19.00 ч в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за 8 а,б,в,г,д,е,ж класове.