Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Списъци на учениците от 8,9 и 11 клас за учебната 2019/2020 година

септември 9th, 2019

Списъци на учениците от 8 клас

Списъци на учениците от 9 клас

Списъци на учениците от 11 клас

СЪОБЩЕНИЕ

август 2nd, 2019

След проведеното IV класиране за попълване на незаетите 3 места за младежи след завършен 7. клас по Наредба № 10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ за учебната 2019 / 2020 г. свободните места са заети.

ВАЖНО!

август 2nd, 2019

Поради повишен интерес към участие в IV класиране за заемане на 3-те незаети места за младежи след завършен 7. клас в 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов” времето за прием на документи се удължава до 13:30 часа.

Обявяване на класирането на участниците и обявавяне на резултатите е в 14:00 часа.

Записване на класираните кандидати – на 02.08.2019 г. /петък/  от 14.00 ч. до 15.00 ч.

План-график за попълване на незаетите места за младежи след завършен 7. клас

август 1st, 2019

План-график на дейностите за попълване на незаетите места за младежи след завършен 7. клас по Наредба № 10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ за учебната 2019 / 2020 г.

  1. На 02.08.2019 г. /петък/ от 10.00 часа до 12.00 часа в стая № 103 – прием на документи по чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на кандидати за участие в четвърто класиране.                                  
  1. На 02.08.2019 г. /петък/  от 12.00 часа  до 13.00 часа – заседание на комисията по чл.  70  от  Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН.
  1. На 02.08.2019 г. /петък/ в 13.30 часа – обявяване на списъка с класираните кандидати.
  1. На 02.08.2019 г. /петък/  от 13.30 ч. до 14.30 ч. – записване на класираните кандидати.

 

Комисия следва да приеме и разгледа  оригиналните документите на учениците – младежи, желаещи да участват в четвърто класиране и да ги класира по низходящ ред, според бала им.