Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ – областни кръгове на олимпиадите по математика и БЕЛ

януари 26th, 2018

Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на областни кръгове на олимпиади, Ви информираме, че:
1.      Областният кръг на олимпиадата по математика  ще се проведе на 03.02.2018 г. от 09.00 часа за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

На 03 февруари 2018 г., събота, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

2.      Областният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 04.02.2018 г. от 10.00  часа, както следва:

  •     За учениците от VІІІ, ІХ, и Х клас от всички райони в   138. СУ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3,
  •     За учениците от  ХI  клас от всички райони в    НФСГ, ул. “Розова долина” № 1
  •     За учениците от ХІІ клас от всички райони в 31. СУЧЕМ  „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“ № 2

На 04 февруари 2018 г., неделя, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 9:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Всички ученици пишат само със син химикал.
На учениците от  XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст.

График за провеждане на изпити за ученици на самостоятелна подготовка

януари 26th, 2018

график за провеждане на изпити за ученици на самостоятелна подготовка – файл за изтегляне

Стипендии – I срок на учебната 2017-2018 г.

декември 12th, 2017

Заповед за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в 10, 11 и 12 клас в 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”

За учениците от 8 клас се очаква актуализация на ПМС №33 от 15.02. 2013 г.

zapoved_stipendii.pdf

 

 

 

Разпределение по паралелки на учениците от 8. клас за учебната 2017/2018 година

септември 14th, 2017

А клас

Б клас

В клас

Г клас

Д клас

Е клас

Ж клас