Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Областен кръг на олимпиадата по математика – 05.02.2020 г., начало 09:00 ч.

януари 30th, 2020

Информираме ви, че провеждането на областния кръг на олимпиадата по математика е променено от „01.02.2020 г., начало 9:00 ч.“  на 05.02.2020 г., начало 09:00 ч., съгласно З А П О В Е Д № РД09-227/ 29.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката.

Грипна ваканция

януари 24th, 2020

Изх. № РУО1-1996/24.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

Учебното съдържание следва да бъде преструктурирано.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. Заповед РД02-81/ 20.01.2020 г. на

началника на РУО – София-град/

Родителски срещи

октомври 24th, 2019

На 29.10.2019 г., вторник, от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 11 а,б,в,г,ж и  12 а,б,в,г,ж класове.

На 30.10.2019 г., сряда, от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 9 а,б,в,г,ж и  10 а,б,в,г,ж класове.

На 05.11.2019 г., вторник, от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 9 д,е10 д, е и

8 а,б,в,г,д,е,ж класове.

На 07.11.2019 г., четвъртък, от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 11 д,е и  12 д, е класове.

Класиране на ученици за 1 свободно място за девойка в 91 НЕГ

октомври 23rd, 2019