Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ноември 11th, 2020

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия  „Проф. Константин Гълъбов“ информира всички   учители, ученици и   родители, че съгласно решение,  взето на заседание на Софийския щаб за борба с коронавируса, проведено на 11 ноември 2020 г.,  дистанционното обучение за  гимназиален етап продължава до 27 ноември 2020 г. включително.

Бъдете здрави!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ноември 9th, 2020

Уважаеми колеги, родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози от РЦПППО – София-град. На този номер учениците, техните родители и педагогически специалисти могат при необходимост да получат психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19.

Прилагаме (по-долу) утвърден от директора на РЦПППО – София-град график за дежурствата на специалистите, които ще провеждат психологически консултации до края на месец ноември 2020 от дистанция, а евентуалните промени в графика ще бъдат отразени на сайта на РЦПППО – София-град.

http://www.rcsf.bg

Бъдете здрави!

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

октомври 29th, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

октомври 28th, 2020

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ информира всички свои ученици и техните родители, че в изпълнение на издадената от министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап /8. – 12.клас/ от 29.10. 2020 г.  до 12.11.2020 г.

Учебните занятия ще продължат в онлайн среда на обучение при  строго спазване на дневния режим и седмичното разписание.

Учениците ще бъдат инструктирани от класните ръководители и преподаватели по учебни дисциплини за електронните платформи, чрез които ще се обучават в този период.

Всички ученици да посещават редовно електронните часове, тъй като ще се поставят отсъствия и оценки.