Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

октомври 14th, 2020

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“  уведомява всички свои ученици и техните родители за първи установен, с PSR тест, случай  на COVID-19  в училище. Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.

Ученичката няма оплаквания и симптоми и е под 14- дневна домашна карантина. Съгласно указанията на РЗИ София-град класът не подлежи на карантиниране и ще се провеждат редовни присъствени часове, съгласно седмичното разписание.

Уведомяваме Ви, че училищното ръководство спазва стриктно указанията и препоръките на СРЗИ и е в постоянен контакт с всички институции.

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ ще Ви уведомява своевременно за промяна на епидемиологичната обстановка в училище чрез официалния училищен сайт.

Бъдете здрави!

СЪОБЩЕНИЕ – ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

октомври 7th, 2020

На 14.10.2020г. от 19.45ч в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за 11 а,б,в,г,ж  и 12 а,б,в,г,ж класове.

 На 15.10.2020г. от 19.45ч в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за 9 а,б,в,г,ж  и  10 а,б,в,г,ж класове.

Правила за работа в условията на Covid-19 на 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”

септември 15th, 2020

Правила за работа в условията на Covid-19 на 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”

 

СЪОБЩЕНИЕ

септември 11th, 2020

На 15.09.2020 г. /вторник/  от 9.30 часа в двора на  91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ ще се открие новата учебна  2020/2021 година. Присъстват   САМО   УЧЕНИЦИ   от випуските 8. и 9. клас.  Те следва да се явят  в двора на училището в  9.00 часа.  След откриването учениците от  8. и 9. клас влизат в класните стаи за час на класа.

Учениците от 10., 11. и 12. клас  влизат по график в класните си стаи за провеждане на час на класа, както следва:

10. клас от 11.30 часа /30 мин/. След напускането на випуска класните стаи се проветряват и дезинфекцират.

11. клас от 12.30 часа  /30 мин/. След напускането на випуска класните стаи се проветряват и дезинфекцират.

12. клас от 13.30 часа  /30 мин/. След напускането на випуска класните стаи се проветряват и дезинфекцират.

Всеки класен ръководител в часа на класа ще запознае срещу подпис учениците с инструктаж във връзка със ситуацията на COVID-19 , ще предостави седмичното разписание и ще даде на учениците общи указания за работа през новата учебна година.

Напомняме на всички ученици, че  в сградата на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“   ще се влиза с маски, които могат да се свалят в класната стая.