Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Областeн кръг на олимпиадата по БЕЛ

март 4th, 2021

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на областни кръгове на олимпиади, Ви информираме, че:

 

  1. 1.    Областният кръг на олимпиадата по БЕЛ ще се проведе на 7 март 2021 г. /неделя/, както следва:

 

  •   За учениците от VІІ, ХІ и ХІІ клас от всички райони в НФСГ,  ул. „Розова долина ”№ 1, директор Мая Гешева, тел.02/ 866 13 09, 02/ 866 14 91
  •  За учениците от VІІІ клас от всички райони в 138. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Иван Стоянов, тел. 02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17
  • За учениците от ІХ клас от всички райони в 79. СУ „Индира Ганди”, ж.к. Люлин ул. „Полк. Ст. Топузов“ № 6, директор Сашка Георгиева, тел. 02/ 824 88 89
  •  За учениците от Х клас от всички райони в 39. СУ „Петър Динеков“,  ж.к. Младост 2, ул. „Васил Карагьозов“ № 6, директор Евелина Китова, тел. 02/ 885 91 39  

Областният кръг на олимпиадата започва в 09:00 ч на 7 март 2021 г.

 

Времето за провеждане е:

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири възможни отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ клас – 4 (четири) астрономически часа за изпълнение на тест от две части: – 1. част: задачи по български език и по литература (от 10 до 20 задачи с избираем и със свободен отговор); 2. част: дава се възможност учениците да изберат един от следните два варианта на задача: създаване на интерпретативно съчинение по проблем върху една художествена творба или на есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в няколко художествени творби.

ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на интерпретативно съчинение или есе (по избор).

На 7 март 2021 г. /неделя/ всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност и при спазване на противоепидемичните мерки.

На учениците от VІІ клас, от XI клас и от XII клас се предоставя за ползване конкретният литературен текст, върху който е формулирана съответната задача, ако той е в обем до 2 страници (WORD, A4, Times New Roman).

На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със синя химикалка.

 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ  НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!

Областни кръгове на олимпиадите по география и икономика, и по история и цивилизации

февруари 25th, 2021

Уважаеми ученици,

Областният кръг  на олимпиадата по география и икономика ще се проведе  на 27.02.2021 г. (събота) от 09:00 часа в следните училища-домакини:

12 СУ„Цар Ив. Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2“ № 72 – за учениците от първа състезателна група (5. клас) и от шеста състезателна група (11-12. клас);

21 СУ„Хр. Ботев“, район „Лозенец“, ул. „Люботрън” № 12 – за учениците от втора състезателна група (6. клас); четвърта състезателна група (8-9. клас) и пета състезателна група (10. клас).

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят в 08:00 ч. в определените за съответния клас училища-домакини при спазване на определените противоепидемични  мерки, като носят със себе си документ за самоличност – лична карта или ученическа лична карта.

Напомням, че информацията за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по география и икономика, както и резултатите на участниците, ще бъдат публикувани на сайта на НТБГ – https://www.ntbg.bg в рубрика „Начало-Новини и съобщения“ – „Олимпиада по география и икономика“.

Областният кръг  на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация ще се проведе на 28.02.2021 г. (неделя) от 09.00 ч. в следните училища-домакини:

8 , 9 и 11. клас – 7. СУ „Св. Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28;

10 клас – ПГМЕ „Н. Вапцаров”, район „Оборище“, ул. „Стара планина“ № 13.

12 клас – 33 ЕГ „Света София”, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20 (в сградата на 45 ОУ).

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят в 08:30 ч. в определените за съответния клас училища-домакини при спазване на определените противоепидемични  мерки, като носят със себе си документ за самоличност – лична карта или ученическа лична карта.

Напомням, че информацията за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация, както и резултатите на участниците, ще бъдат публикувани на сайта на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – https://18sou.net, в рубриката „Олимпиада по история и цивилизации, областен кръг“.

 

Пожелаваме успех на всички!

Областни кръгове на олимпиадите по немски език, по физика и по биология и здравно образование

февруари 16th, 2021

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на областни кръгове на олимпиади, Ви информираме, че:

1.    Областният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 20 февруари 2021 г. /събота/ от 09:00 часа. Всички класирани ученици следва да се яват  на 20.02.2021г. в 8.30ч. в 91. НЕГ „Професор Константин Гълъбов„ – район Възраждане, ул. „Позитано“ № 26, при спазване на всички противоепидемични  мерки, с документ за самоличност.

Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици  е 3 (три) астрономически часа.ю

2.    Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 20.02.2021 г. /събота/ от 14:00 часа както следва:

  • 73. СУ „Владислав Граматик“, район „Триадица”, ул. „Георги Измирлиев” № 2 за: VI възрастова група – за всички училища.
  • Втора английска гимназия „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. „Траянови врата“ № 26 за: I възрастова група – за всички райони, III възрастова група – за всички райони, IV  възрастова група- за всички райони и V възрастова група – за всички райони.

Продължителност за всички възрастови групи – 4 астрономически часа.

3. Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 21.02.2021 г. /неделя/ от 09:00 часа в 101 СУ „Бачо Киро“, район „Надежда”, ул. „Илинденско въстание” № 36 за: II-ра възрастова група , III-та възрастова група, IV-та възрастова група и V-та възрастова група – за всички райони.

Всички класирани ученици следва да се яват в  училищато-домакини до 08:20 ч. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:45 часа. Учениците трябва да носят със себе син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ  НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!

Областен кръг на олимпиадите по лингвистика, по математика, по химия и опазване на околната среда и по астрономия

февруари 10th, 2021

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на областни кръгове на олимпиади, Ви информираме, че:

1. Областният кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 12 февруари 2021 г. (петък) от 14.00 ч. в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

На 12 февруари 2021 г. всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по лингвистика, следва да се явят в Първа английска езикова гимназия не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Времето за работа на областния кръг е 4 часа.

Областният кръг на олимпиадата по лингвистика е анонимен за учениците от VІІI до ХІІ клас.

 

2.Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 13 февруари 2021 г. (събота) от 09.00 ч., както следва:

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/ в СМГ „Паисий Хилендарски, район Оборище“, ул. „Искър“№ 62

Времето за провеждане на областния кръг за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 часа и 30 минути.

На 13 февруари 2021 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище-домакин не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични  мерки.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2020/2021 г. ще бъдат публикувани на сайта на СМГ, в срок до 08.03.2021 г

3.Областният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 13.02.2021 г. /събота/ от 14:00 часа. Продължителността за всички възрастови групи  е 4 астрономически часа.

Училища-домакини на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда са:

23 СУ „Фр. Жолио- Кюри, район „Слатина”, бул. „Ситняково” № 21 за:

     I-ва възрастова група/VII клас/ райони: Банкя, Кремиковци, Нови Искър, Панчарево, Оборище, Овча купел,  Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.

     IV-та възрастова група – за всички райони.

31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, район „Слатина“, ул. „Гео Милев“ №2 за:

I-ва възрастова група/VII клас/ райони: Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда.

V-та възрастова група – за всички райони

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, район Средец, ул. „Парчевич“ № 43 за:

II-ра възрастова група – за всички райони.

III-та възрастова група – за всички райони.

Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа.

Учениците трябва да носят със себе син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 

4. Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 14.02.2021 г. /неделя/ от 14:00 часа.

Продължителността за всички възрастови групи  е 4 астрономически часа.

Училище-домакин на областния кръг на олимпиадата по астрономия е 10. СУ „Теодор Траянов“.

Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа.

Учениците трябва да носят със себе син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ  НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!