Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ – областен кръг на олимпиадата по Български език и литература

януари 30th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на областни кръгове на олимпиади, ви информираме, че:

1. Областният кръг на олимпиадата по Български език и литература ще се проведе на 03.02.2019 г. от 9:00 часа, както следва:

  •  За учениците от ХІ и ХІІ клас от всички райони в 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“,ул. „Гео Милев“ № 2
  •  За учениците от VІІІ клас от всички райони в 93. СУ „Александър Теодоров-Балан“, ул. „Гео Милев“ № 32
  • За учениците от ІХ и Х клас от всички райони в 138. СУЗИЕ „Проф. В.Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 8:30 ч. в училището домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта). Учениците от XI и XII клас да носят литературните текстове, които са им необходими.

УСПЕХ НА УЧАСТНИЦИТЕ !!!

Общински кръг на олимпиадата по биология

януари 25th, 2019

Общинският кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование ще се проведе на 28 януари 2019 г. от 12:30 часа в кабинета по физика. Учениците да заемат местата си до 12:20.

Грипна ваканция в област София-град

януари 25th, 2019

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

Необходимо е да създадете организация за приключването на първия учебен срок, както и за преструктуриране на учебното съдържание.

Моля следете сайта за актуална информация.

 

График за провеждане на изпити за ученици от самостоятелна форма на подготовка:

януари 23rd, 2019


предмет

дата

начален час

продължителност

място на провеждане

Физическо възпитание и спорт

29.1.2019

10:00

3 часа

физкултурен салон
География и икономика

29.1.2019

13:30

3 часа

Компютърен кабинет
Физика и астрономия

29.1.2019

13:30

3 часа

Компютърен кабинет
История и цивилизация

30.1.2019

09:00

3 часа

Компютърен кабинет
Свят и личност

30.1.2019

16:00

3 часа

Компютърен кабинет
Математика

31.1.2019

13:30

3 часа

Компютърен кабинет
Английски език

1.2.2019

11:30

3 часа

Компютърен кабинет
Руски език

1.2.2019

11:30

3 часа

Компютърен кабинет