Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ – областен кръг на олимпиадата по Математика

януари 30th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 -409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г., ви информираме, че областният кръг на олимпиадата по Математика ще се проведе на 02 февруари 2019 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

  • За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас от училищата във всички райони в СМГ „Паисий Хилендарски”, р-н. Оборище“,ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

 

  • за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 02 февруари 2019 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.
Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!

СЪОБЩЕНИЕ – областен кръг на олимпиадата по Български език и литература

януари 30th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на областни кръгове на олимпиади, ви информираме, че:

1. Областният кръг на олимпиадата по Български език и литература ще се проведе на 03.02.2019 г. от 9:00 часа, както следва:

  •  За учениците от ХІ и ХІІ клас от всички райони в 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“,ул. „Гео Милев“ № 2
  •  За учениците от VІІІ клас от всички райони в 93. СУ „Александър Теодоров-Балан“, ул. „Гео Милев“ № 32
  • За учениците от ІХ и Х клас от всички райони в 138. СУЗИЕ „Проф. В.Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 8:30 ч. в училището домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта). Учениците от XI и XII клас да носят литературните текстове, които са им необходими.

УСПЕХ НА УЧАСТНИЦИТЕ !!!

Общински кръг на олимпиадата по биология

януари 25th, 2019

Общинският кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование ще се проведе на 28 януари 2019 г. от 12:30 часа в кабинета по физика. Учениците да заемат местата си до 12:20.

Грипна ваканция в област София-град

януари 25th, 2019

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

Необходимо е да създадете организация за приключването на първия учебен срок, както и за преструктуриране на учебното съдържание.

Моля следете сайта за актуална информация.