Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Списъци на учениците от 8, 9 и 11 клас за учебната 2019 / 2020 година

септември 13th, 2019

Списъци на учениците от 8, 9 и 11 класове за учебната 2019 / 2020 година:

8 клас – линк за сваляне

9 клас – линк за сваляне

11 клас – линк за сваляне

Откриване на новата учебна 2019 / 2020 година

септември 10th, 2019
На 16.09.2019 г., понеделник, за тържественото откриване на новата учебна 2019 / 2020 година, всички ученици от 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ да се явят в 9:00 часа в двора на училището.
В двора на гимназията е строго забранено да бъдат внасяни предмети, които могат да бъдат опасни за живота и здравето на учениците и учителите от училището. Напомняме, че контролът се осъществява чрез видеонаблюдение. В духа на традициите на гимназията е принадлежащите към тази общност да не уронват престижа ѝ.

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА 8 КЛАС

септември 9th, 2019

На 16.09.2019 г. от 18.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за новоприетите ученици от 8 а,б,в,г,д,е,ж класове.

СЪОБЩЕНИЕ

август 2nd, 2019

След проведеното IV класиране за попълване на незаетите 3 места за младежи след завършен 7. клас по Наредба № 10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ за учебната 2019 / 2020 г. свободните места са заети.