Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

График за провеждане на изпити за ученици от самостоятелна форма на подготовка:

януари 23rd, 2019


предмет

дата

начален час

продължителност

място на провеждане

Физическо възпитание и спорт

29.1.2019

10:00

3 часа

физкултурен салон
География и икономика

29.1.2019

13:30

3 часа

Компютърен кабинет
Физика и астрономия

29.1.2019

13:30

3 часа

Компютърен кабинет
История и цивилизация

30.1.2019

09:00

3 часа

Компютърен кабинет
Свят и личност

30.1.2019

16:00

3 часа

Компютърен кабинет
Математика

31.1.2019

13:30

3 часа

Компютърен кабинет
Английски език

1.2.2019

11:30

3 часа

Компютърен кабинет
Руски език

1.2.2019

11:30

3 часа

Компютърен кабинет

 

 

 

Потенциално замърсяване на въздуха на 17.01.2019 г.

януари 17th, 2019

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция, вх.№РУО1-1311/16.01.2019 г.  и Изх. № РУО1-1355/17.01.2019 г. ви уведомяваме,  че във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 17.01.2019 г., са предприети мерки и действия, съгласно предписание на Директора на СРЗИ, за което сме уведомени с писма с изх.№РУО1-30763/05.12.2018 г., изх.№РУО1-31062/07.12.2018 г.

Потенциално замърсяване на въздуха на 09.01.2019 г.

януари 8th, 2019

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология е за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности, особено в часовете 10:00 – 12:00 ч., на 09.01.2019 г.

Заповед № РД09-3946/ 19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката

декември 20th, 2018