Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

август 2nd, 2019

След проведеното IV класиране за попълване на незаетите 3 места за младежи след завършен 7. клас по Наредба № 10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ за учебната 2019 / 2020 г. свободните места са заети.

ВАЖНО!

август 2nd, 2019

Поради повишен интерес към участие в IV класиране за заемане на 3-те незаети места за младежи след завършен 7. клас в 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов” времето за прием на документи се удължава до 13:30 часа.

Обявяване на класирането на участниците и обявавяне на резултатите е в 14:00 часа.

Записване на класираните кандидати – на 02.08.2019 г. /петък/  от 14.00 ч. до 15.00 ч.

План-график за попълване на незаетите места за младежи след завършен 7. клас

август 1st, 2019

План-график на дейностите за попълване на незаетите места за младежи след завършен 7. клас по Наредба № 10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ за учебната 2019 / 2020 г.

  1. На 02.08.2019 г. /петък/ от 10.00 часа до 12.00 часа в стая № 103 – прием на документи по чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на кандидати за участие в четвърто класиране.                                  
  1. На 02.08.2019 г. /петък/  от 12.00 часа  до 13.00 часа – заседание на комисията по чл.  70  от  Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН.
  1. На 02.08.2019 г. /петък/ в 13.30 часа – обявяване на списъка с класираните кандидати.
  1. На 02.08.2019 г. /петък/  от 13.30 ч. до 14.30 ч. – записване на класираните кандидати.

 

Комисия следва да приеме и разгледа  оригиналните документите на учениците – младежи, желаещи да участват в четвърто класиране и да ги класира по низходящ ред, според бала им.

График за записване в 8 клас за учебната 2019 / 2020 г.

юни 28th, 2019

График за записване в 8 клас на 91. Немска езикова гимназия “Професор Константин Гълъбов” за учебната 2019 / 2020 г.

I  класиране – на 12, 15 и 16 юли от 09:00 до 17 часа

II класиране – на 19 и 22 юли от 09:00 до 17 часа

III класиране – на 30 и 31 юли от 09:00 до 17 часа

При наличие на свободни места за IV класиране допълнително ще бъде публикувана информация.

 

Необходимите документи за записване в 8. клас на 91. Немска езикова гимназия “Професор Константин Гълъбов” за учебната 2019 / 2020 г. след първо класиране са:

1.  Заявление – по образец – получава се на място в 91 НЕГ.

2.  Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие.

3.  Копие на акт за раждане.

4.  Служебна бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен 7. клас.

5.  Удостоверение за преместване в друго училище - документът се представя на класния ръководител на първия учебен ден – 16 септември 2019 г.