Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Разпределение по паралелки на учениците от 8. клас за учебната 2017/2018 година

септември 14th, 2017

А клас

Б клас

В клас

Г клас

Д клас

Е клас

Ж клас

Откриване на новата учебна 2017/2018 година

септември 14th, 2017

На 15.09.2017 г. от 9:00 в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ тържествено ще бъде открита новата учебна 2017/2018 година.

Учениците да се явят в двора на училището в 8:30 и до 8:45 да заемат определените за съответните класове места.

В двора на гимназията е строго забранено да бъдат внасяни предмети, като зеле, моркови и др., които могат да бъдат опасни за живота и здравето на учениците и учителите от училището. Напомняме, че контролът се осъществява чрез видеонаблюдение. В духа на традициите на гимназията е принадлежащите към тази общност да не уронват престижа ѝ.

Необходими документи за записване в 8 клас в 91 НЕГ

юни 26th, 2017
  1. Оригинално удостоверение за завършен 7. клас и 1 брой копие
  1. Копие от акта за раждане и / оригинала за сверяване/
  2. Служебна бележка с получените точки от НВО
  3. Отпусно удостоверение от училището за завършен 7. клас, след като ученикът бъде записан

Медицинските картони от предишното училище, следва да се представят до 15.09. 2017г.

Комисията по записване ще работи от 28.06.2017г. от 8,30ч. до 17,30ч.

Конкурс за избор на лого на 91. НЕГ. Гласуването започна!

юни 5th, 2011

Започна конкурс за избор на лого на 91. НЕГ. Наши ученици предложиха 21 варианта за лого, като сега чрез гласуване вие – потребителите ще определите кое ще бъде новото лого на гимназията.

Кликнете върху изображението, за да видите логата в по-голям размер:
91. НЕГ - Конкурса за избор на лого