Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Родителски срещи

октомври 24th, 2019

На 29.10.2019 г., вторник, от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 11 а,б,в,г,ж и  12 а,б,в,г,ж класове.

На 30.10.2019 г., сряда, от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 9 а,б,в,г,ж и  10 а,б,в,г,ж класове.

На 05.11.2019 г., вторник, от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 9 д,е10 д, е и

8 а,б,в,г,д,е,ж класове.

На 07.11.2019 г., четвъртък, от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 11 д,е и  12 д, е класове.

Класиране на ученици за 1 свободно място за девойка в 91 НЕГ

октомври 23rd, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

октомври 21st, 2019

91. НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. К. ГЪЛЪБОВ”

СЪОБЩЕНИЕ

 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ обявява 1 /едно/ свободно място за девойка в 8 клас за учебната 2019/2020 г. в изпълнение на Наредба № 10/01.09.2016 г.

 

План график за попълване на освободеното място:


На 22.10.2019 г. /вторник/   от 10.00 часа  до 16.00 часа – събиране на молбите на кандидатите с копие от документите за завършено основно образование в заместник-дирекцията на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“.

На 23.10.2019 г. /сряда/ в 12.30 часа – обявяване на  списъка с класирането на кандидатите.

На 23.10.2019 г. /сряда/  от 13.00 ч. до 14.00 ч. – записване на класираната ученичка.

Откриване на новата учебна 2019 / 2020 година

септември 10th, 2019
На 16.09.2019 г., понеделник, за тържественото откриване на новата учебна 2019 / 2020 година, всички ученици от 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ да се явят в 9:00 часа в двора на училището.
В двора на гимназията е строго забранено да бъдат внасяни предмети, които могат да бъдат опасни за живота и здравето на учениците и учителите от училището. Напомняме, че контролът се осъществява чрез видеонаблюдение. В духа на традициите на гимназията е принадлежащите към тази общност да не уронват престижа ѝ.