Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Документи за записване в 91 НЕГ

Необходими документи за записване в 91 НЕГ:

  1. Оригинално удостоверение за завършен 7. клас и 1 брой копие
  1. Копие от акта за раждане и / оригинала за сверяване/
  2. Служебна бележка с оценките от приемния изпит по български език и математика за 7.клас
  3. Молба – по образец

Медицинските картони от предишното училище, следва да се представят на 15.09. 2014г.

  !  При записване се попълва името и тел. на личния лекар на ученика.