Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СПИСЪК на приетите ученици, участвали в четвърто класиране за заемане на свободните места за девойки за учебната 2020/2021 г.

91. НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. К. ГЪЛЪБОВ“

СПИСЪК

на приетите ученици, участвали в четвърто класиране

за заемане на свободните места за девойки

за учебната 2020/2021 г.

по Наредба № 10/01.09.2016 г.

  1. Входящ номер 1632  – бал 470.00

06.08.2020 г.

гр. София