Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Септемврийска сесия

На 4 септември от 10:00 ще се проведат изпити за ученици в самостоятелна форма на подготовка по предметите:

Химия и опазване на околната среда за 9. клас

История и цивилизация за 10. клас

География и икономика за 11. клас