Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

План-график за попълване на незаетото място за девойка след завършен 7. клас за учебната 2020/2021 г.

План-график на дейностите за попълване на незаетото място за девойка след завършен 7. клас по Наредба № 10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ за учебната 2020/2021 година.

  1.  На 05.08.2020 г. /сряда/ от 9.00 часа до 17.00 часа в стая № 103 – прием на документи по чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на кандидати за участие в четвърто класиране.    
  2.  На 06.08.2020 г. /четвъртък/ заседание на комисията по чл.  70  от  Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН и обявяване на списък с името на класираната ученичка за заемане на свободното място при четвърто класиране – до17.00 ч.
  3.  На 07.08.2020 г. /петък/ - записване на класираната ученичка – до 17.00 ч.

Комисията следва да приеме и разгледа оригиналните документите на учениците, желаещи да участват в четвърто класиране и да ги класира в низходящ ред според бала им.