Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

График за записване в 8.клас за учебната 2020/2021 г

График за записване в 8.клас на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ за учебната 2020/2021

I класиране – на 14, 15 и 16 юли 2020 г.

II класиране – на 21 и 22 юли 2020 г.

III класиране – на 30 юли 2020 г.

При наличие на свободни места за IV класиране допълнително ще бъде публикувана информация.

Необходими документи за записване в 8.клас на 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ за учебната 2020/2021 г. :

1. Заявление – по образец – получава се на място в гимназията

2. Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие

3. Копие на акт за раждане

4. Служебна бележка за резултатите от НВО след завършен 7. клас

5. Медицински картон – представя  се в началото на учебната година.