Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция