Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Обръщение на д-р Ваня Кастрева към децата и учениците чрез директорите на столичните детски градини и училища

МИЛИ ДЕЦА, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
Въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на коронавируса измени нашето ежедневие. Борбата с пандемията промени света.

В тези дни на социална изолация много се говори за героите в битката с коварния вирус. Покланяме се пред саможертвата и отдадеността на лекари, полицаи, учители, на вашите родители и всички, които се грижат за другите. Но в тези дни на изпитания има и други герои. Това сте вие, нашите деца! Всеки ден вие сте свидетели и участници в усилията за борба с епидемията. Затвориха врати училищата и детските градини, театрите и кината, спортните зали и магазините. Сякаш спря дъхът на живота и ритъмът му забави своя темп.

Бяхте принудени да се лишите от любими занимания, от общуване с близки и приятели, от празнични и тържествени събития, от разходки и игри на открито. Наложи се да учите в електронна среда – далеч от приятелската подкрепа на съученици, от окуражителния поглед на учителя и неговите системност и последователност, настойчивост и взискателност. Започнахте да опознавате нови виртуални платформи, да учите в присъствието на вашите родители. Неочаквано трябваше да отворите дома си за вашите учители и съученици. Много от вас споделиха своите знания и умения за работа с различни приложения и платформи с приятелите, съучениците, учителите и родителите си. В тази нова и бързо променяща се реалност вие реагирате спокойно, разумно и отговорно. Не се оплаквате, търпеливо преодолявате трудностите и се справяте успешно с ученето от разстояние. Останахте позитивни и спазвайки правилата, помагате в борбата срещу тази невидима заплаха за цялото човечество.

Скъпи ученици, мили деца!

Благодарим ви, че със съзнанието и самодисциплината сте наши партньори в този труден за всички ни, за целия свят, момент!
Бъдете здрави и вярвайте, че силата е в нашите ръце! Вие сте истинските герои на голямото изпитание, вие сте нашето добро бъдеще! Вие, децата на България, сте нашата гордост!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
Началник на регионално управление на образованието – София-град
13 април 2020 година

 

***

Изх.№РУО1-8222/13.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През последния месец образователната система бе поставена пред неочаквано предизвикателство. Въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на коронавируса измени нашето ежедневие. Затвориха врати училищата и детските градини и животът сякаш спря. В дни на изпитания и в критични ситуации се проявяват истинските личностни качества на човека, креативността и отговорността на институциите.

В този месец можем с основателна гордост да кажем, че образователната система оправда доверието на обществото. За броени дни училищата реорганизираха своята работа и методи на преподаване и заедно с учениците стартираха обучението в електронна среда. Имаше страхове и грешки, имаше вдъхновение и разочарование. За много от учителите, директорите, експертите работният ден нямаше край.

Най-тежка и публична бе работата на учителите, които трябваше да убедят учениците и родителите в своята иновативност, добронамереност и взискателност. И заслужено признаваме безрезервния им труд.

Редом с тях са директорите, които по нов начин поеха отговорността и свободата да правят училищни политики, да реализират на практика училищната автономия.

В този месец на извънредно положение Регионално управление на образованието – София-град имаше мисията да координира и подпомага промяната. За обществото тази роля е невидима, но стотици директори и хиляди учители усетиха грижата на експертите, подкрепата и оперативността на нашата институция. В този месец обработихме деловодно над 2000 преписки, говорихме с много родители, граждани, ученици. Благодаря за получените високи оценки и добрите думи. Успяхме заедно, успяваме заедно.

От днес започва най-смирената християнска седмица – Страстната седмица! Нека това да бъдат дни на спокойно ежедневие за учениците и учителите, нека всеки учител да намери време за отдих и вдъхновение, нека даде на своите ученици възможност да погледнат на знанието и като на забавление.

В тези дни на социална изолация много се говори за героите в битката с коварния вирус. Покланяме се пред саможертвата и отдадеността на лекари, полицаи, учители, на всички, които се грижат за другите. Но в тези дни на изпитания има и други герои. Това са нашите деца!

С благодарност за отдадения труд Ви пожелавам нестихваща вяра, любов и надежда за по-добри дни. Светли празници!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД