Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Образователни материали чрез Министерство на здравеопазването от СЗО и УНИЦЕФ за деца и ученици във връзка с COVID-19

  1. Писмо на заместник-министър на здравеопазването на Република България.
  2. „Родителството в условията на COVID-19“ – 6 файла – файл 1, файл 2, файл 3, файл 4, файл 5, файл 6.
  3. Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“.